Vad är högt blodtryck?

Blodtryck är det arteriella blodets tryck mot kärlväggarna när blod cirkulerar genom kroppen. Det behövs två mätningar för att läsa av blodtrycksnivån: det systoliska (SYS) blodtrycket (när hjärtat drar ihop sig) och det diastoliska (DIA) blodtrycket (när hjärtat slappnar av). Vanligtvis mäts värdena i mmHg (mm kvicksilver).

Högt blodtryck uppstår när artärerna blir trånga på grund plackavsättning, blodets tryck mot artärväggarna blir då högre än normalt.

Illustration av normalt blodtryck jämfört med olika
stadier av hög blodtryck

Illustration of normal BP vs differentstages of high blood pressure

Blodtrycksnivåer enligt WHO

Blodtryck (mmHg)För lågtNormalvärdenGrad 1 lätt förhöjt blodtryckGrad 2 måttligt förhöjt blodtryckGrad 3 mycket högt blodtryck
SYS = systoliskt (högre värdet)under 100upp till 134135-159160-179≥180
DIA = diastoliskt (lägre värdet)under 60upp till 8485-99100-109≥110

Högt blodtryck är inte dödligt utan man kan leva med det om det behandlas i god tid. Men ett av de stora problemen med högt blodtryck är att det nästan aldrig orsakar symtom. Detta innebär att det kan gå obemärkt förbi tills det orsakar någon av sina senare komplikationer, till exempel stroke eller hjärtinfarkt. Vi beräknar att hälften av de personer som lider av högt blodtryck inte är medvetna om det och därför är det viktigt att börja kontrollera blodtrycket regelbundet hemma från 40 års ålder.

Orsakerna till högt blodtryck är i huvudsak okända. Arv och ålder spelar definitivt roll. Vi vet numera att vissa beteenden i vår vardag kan påverka vårt blodtryck negativt, bland annat övervikt, salt, rökning, alkohol och för lite motion.

Nyckeltal

  • En tredjedel av alla vuxna runt om i världen lider av för högt blodtryck*
  • Hälften av dem som berörs struntar i det*
  • Det är huvudorsaken till hjärt-kärlsjukdomar (= 45 % av dödligheten i världen)*

*Källa: World Health Organisation (WHO)